Tahminatörler

Sezon 3 - Bölüm 4

Episode Summary

Tahminatörlerin 4. bölümü nesilden nesile aktarılacak bir destan niteliğinde.

Episode Notes

Tahminatörlerin 4.  bölümü nesilden nesile aktarılacak bir destan niteliğinde.